Rajahdysriskin luokitushinta

Euroopan unionissa asuminen aiheuttivat turvallisuuteen liittyvien säädösten merkittäviä eroja erityisesti metaanin ja hiilen pölyräjähdysvaaran osalta, minkä vuoksi ne päätettiin yhdenmukaistaa luomalla asianmukainen direktiivi. Siksi ATEX-direktiivi luotiin vyöhykkeellä, joka on suoraan alttiina räjähdykselle.

Tämän säädöksen yhtiö on peräisin ranskalaisesta, joka kirjaimellisesti kuulostaa ilmapiiristäRäjähtävän. Tämän periaatteen päätehtävänä oli minimoida metaani- tai hiilipölyräjähdyksen vaara vaarallisilla alueilla. Yhteydenpito nykyiseen puhuttuun asiakirjaan viittaa myös laajalti suojaaviin organismeihin, kun myös laitteita, jotka sijoitetaan mahdollisesti räjähdysvaarallisille etäisyyksille. Puhun myös sähkölaitteista täällä.Yhdessä ATEX-direktiivin säännösten kanssa räjähdysvaara edellä mainituissa tiloissa voi johtua sellaisten aineiden varastoinnista, tuotannosta ja käytöstä, jotka saattavat johtaa väitettyyn räjähdykseen, jos se yhdistetään ilmaan tai toiseen aineeseen. Näiden perusteiden perusteella voidaan mainita ennen kaikkea palavia nesteitä ja enemmän niiden höyryjä, kuten alkoholeja, eettereitä ja bensiinejä. Lisäksi voit sisältää syttyviä kaasuja, kuten butaania, propaania, asetyleeniä. Muilla emäksillä on ollut kuituja, kuten tinapölyä, alumiinipölyä, puupölyä ja hiilipölyä.Vaikka on mahdotonta kuvailla kaikkea, mitä tässä asiakirjassa käsitellään. Siksi, tutkimalla tätä normatiivista säädöstä yleensä, on syytä mainita, että se määrittelee räjähdysvaarallisilla alueilla yhdistettyjä organismeja ja tarvikkeita koskevat ehdot ja suositukset. Yksityiskohtaisia ​​tietoja voidaan kuitenkin harkita vieraissa materiaaleissa. On syytä muistaa, että uudet materiaalit, jotka säätelevät räjähdysvyöhykkeiden valikoimaa metaanilla tai hiilipölyllä, eivät voi olla ristiriidassa ATEX-neuvojen kanssa.On myös huomattava, että jotkin uhanalaisten haluamien laitteiden läheisyydessä käytetyt laitteet on merkittävästi merkitty CE-merkinnällä, mikä tarkoittaa sitä, että ilmoitetun henkilön suorittaman vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn suorittamiseen tarvittava työkalu.

Uusi ratkaisudirektiivi (koska ATEX-direktiivi on niin kutsuttu räjähdysaineiden läheisyydessä olevien laitteiden laiminlyönnistä osoittaa, että jäsenvaltio voi ryhtyä toimiin tällaisten laitteiden mitätöimiseksi.